Pregnant Emergency Surgery
برای یک دختر هیجان انگیزترین حس و خوشحال کننده ترین اتفاق مادر شدن است.اما برای برخی مادران که در حال زایمان هستند شرایط اورژانسی به وجود می آید و آنها را در خطر مرگ قرار می دهد.شما باید در این بازی نقش یک پزشک اورژانس بسیار خوب را ایفا کنید تا بتوانید زندگی آنها را نجات دهید.تلاش کنید که سلامتی و امنیت را به مادر و کودکش هدیه دهید.برای بازی در یک اتاق اورژانس و انجام عمل های اورژانسی آماده باشید و از آن لذت ببرید