SkySwings

ببینید چقدر می توانید با تاب خوردن در آسمان، خود را به چالش بکشانید!!

لذت بردن از تاب خوردن با یک عمل ساده!

با فشردن پرش، بپرید و در وسط راه با دوباره زدن آن پرش خود را دو برابر کنید، با رسیدن به بادکنک ها در هوا آویزان بمانید. در صورتی که به زمین بپفتید یا به پرنده ها برخورد کنید، باخته اید.

با رسیدن به رکوردهای بالا، حالات مختلف بازی را فعال کنید.(۳۰۰ و ۶۰۰ متر برای دو حالت مختلف)
امتیاز خود را بالا ببرید و در جدول رده بندی جهانی در صدر قرار بگیرید.