Jet Car – Extreme Jumping
این بازی یک نوآوری جدید برای تحریک آدرنالین ،یک مجموعه هیجان انگیز،رانندگی با ماشین به صورت سه بعدی و یک بازی پرشی است.
محیطی که برای این بازی شبیه شازی شده است شهری آب گرفته دارای ساختمانهای بلند است.برای به اتمام رساندن هر سطح از بازی شما باید پرش های بلندی از پشت بام یک ساختمان به پشت بام شاختمانی دیگر داشته باشد تا در نهایت بتوانید تمام قوطی های حاوی سوخت را پیدا کنید.