The Body Method
این نرم افزا یک وبسایت آنلاین و یک برنامه برای موبایل است که مربیان شخصی و مربیان حرفه ای بدن سازی را قادر می سازد که برنامه های سازمان دهی شده ی آموزشی و غذایی را برای مشتریان خود فراهم سازند.با استفاده از این نرم افزار شما می توانید پیشرفت ها و موفقیت ها و کل مسیر خود را در جهت تناسب اندام را دنبال کنید.