Drawing The Human Body
تنها با چند مرحله ساده وآسان طراحی بدن انسان را یاد بگیرید.این نرم افزار مقوله های بسیاری را آموزش می دهد.مانند:
۱٫حالت های بدن
۲٫مو
۳٫چشم خانمها
۴٫چشم آقایان
۵٫لب خانمها
۶٫لب آقایان
۷٫بینی خانمها
۸٫بینی آقایان
۹٫دست ها
۱۰٫گوش ها
۱۱٫جهت های مختلف صورت
۱۲٫پاها