Army Sniper For Peace:
شاید شما یک تک تیرانداز ارتش باشید و یا حتی نباشید و یا شاید در آینده به عنوان یک تک تیرانداز در ارتش خدمت خواهید کرد،در هر حال شما باید در این بازی به عنوان یک تک تیرانداز عمل کنید و به تمام تروریست ها شلیک کنید.تلاش کنید قبل از اینکه آنها شما را شکست دهند و شما را هدف حمله خود قرار دهند آنها را هدف بگیرید و نابود سازید.
شما باید هرسطح از این بازی را به صورت کامل به اتمام برسانید.فراموش نکنید هرچه که موانع بیشتری را از سر راه خود بردارید امتیاز بیشتری خواهید گرفت.از بازی لذت ببرید. موفق باشید

 

دانلود Army Sniper For Peace v1.1.1 بازی نبرد تک تیرانداز ارتش برای صلح اندروید