Mahjong 3D:

فال ماهجونگ ۳D یک بازی یک نفره رایگان که در آن بازیکن برای از بین بردن تمام قطعات از صفحه به چالش کشیده می شود.

روش بازی :پیدا کردن جفت از تصاویر  و رسیدن به خط پایان

فال ماهجونگ سه بعدی شامل مهارت، راهبرد، و محاسبه، و همچنین به عنوان یک درجه خاصی از شانسمی باشد.