آهنگ های زنگ ساز ویز یک برنامه رایگان است که شما را قادر به برش آهنگ های  mp3 و دیگر فایل های صوتی و ایجادسریع و آسان آهنگ های زنگ بر روی دستگاه آندروید خودهستید.

با استفاده از این نرم افزار فوق العاده به راحتی می توانید فایل های MP3 را برش بزنید ,گوش کنید ,ذخیره کنید و به عنوان زنگ تماس و یا زنگ تماس مخاطبی خاص قرار دهید .به گفته توسعه دهنده این نرم افزار نسبت به برنامه های مشابه دارای ۵ برابر دقت بیشتر در برش قطعات است که باعث شده کاربران بسیاری را به خودش جذب نماید.