Fitness Chest App:

استفاده ازبرنامه تناسب اندام قفسه سینه  برای تبادل اطلاعات و دریافت راهنمایی  خود به صورت  آنلاین با مربی شخصی. مشاهده و پیگیری تمرینات خود ، نمودار پیشرفت  و بیشتر، …. در این نرم افزار کاربردی وجود دارد.

همه ی این برنامه های کاربردی را از سایت اندرویدکده دانلود کنید و در گوشی های هوشمند خود به همراه داشته  باشید.