Arena Chat – Easy IRC Client:

چت در IRC از هر نقطه با آندروید!!!

ساده ترین راه برای چت می باشد.شما نیازی به پیکربندی هر چیزی ندارید، به طور مستقیم نام کاربری خود را انتخاب کنید و چت  را از هر نقطه آغاز کنید.

پیام های کاربران را از دست ندهید، راه ساده و بسیار عملی شما می توانید با افراد چت کنیدو از آن لذت ببرید.

سازگار با IRC Hispano ، IRC CHhatZona، IRC Undernet …