Photo Gallery HD & Editor:

سریع ترین گالری عکس HD ، نرم افزار سبک و پایدار ، و  بهترین جایگزین نرم افزار گالری آندروید است.
شما می توانید سریع و آسان دسترسی به تمام عکس ها و فیلم های خود داشته باشید.
گالری عکس HD ،مجموعه مدیریت عکس و ویرایش عکس در یک ابزار عکس تلفن همراه خود  ضروری است.