photo keypad lockscreen
این نرم افزار به گوشی شما یک قفل جدید هدیه می دهد وگوشی شما با یک تصویر جدید که می تواند انتخاب خود شما باشد قفل خواهد شد.
با استفاده از این نرم افزار شما می توانید قفل کردن هر صفحه را به تنهایی و با یک تصویر متفاوت انجام دهید.
این نرم افزار قفل صفحه دارای ویزگی هایی چون قفل صفحه کلید و انتخاب عکس برای قفل آن و همچنین دارا بودن یک میانبر برای خاموش کردن صفحه است.
این نرم افزار بسیار زیبا طراحی شده و کاربرد آن بسیار آسان است.

چگونه از این قفل صفحه استفاده کنید:
۱٫گزینه قابلیت قفل صفحه را فعال کنید.
۲٫رمز عبور را وارد کنید و آن را تایید کنید.
برای حالت قفل صفحه تصویرانتخاب کنید و قفل صفحه خود را شخصی سازی کنید.
۱٫گزینه تغییر عکس را انتخاب کنید.
۲٫تصویر خود را انتخاب کنید.
۳٫تصویر انتخاب شده خود را برش دهید،بچرخانید و آن را ذخیره کنید.
صفحه خود را با یک کلید میانبر خاموش کنید.
یک میانبر و یا آیکونی برای خاموش کردن صفحه بسازید.
این نرم افزار برای مواقعی که کلید خاموش صفحه از کار افتاده و یا در دسترس نیست بسیار سودمند خواهد بود.
چگونه از میانبر ها برای خاموش و قفل کردن صفحه استفاده کنید:
۱٫گزینه خاموش کردن صفحه را انتخاب کنید.
۲٫این نرم افزارییک میانبر برای خاموش کردن صفحه بر روی صفحه اصلی گوشی و یا تبلت شما خواهد ساخت.
۳٫از این میانبر برای قفل و خاموش کردن صفحه استفاده کنید.