Kratos the Ghost of Sparta:
سیستم این بازی به گونه ای است که در آن بازیکن می تواند از دیوار بالا می رود،از روی پرتگاه ها بپرد وبر روی طناب تاب بخورد و تعادل خود را بر روی طناب حفظ کند تا بتواند به این طریق بازی را به اتمام برساند.
برخی بخش های بازی ساده است مانند جابه جا شدن جعبه ها در طی مسیر که بازیکن می تواند به آسانی و با یک پرش معمولی از روی آنها مسیر خود را طی کند.اما بعضی بخش ها سخت و پیچیده می شود مانند پیدا کردن چندین آیتم در بخش های مختلف تا در نهایت بتوانیداز این طریق قفل درها را باز کنید.
شما در این بازی با کراتوس ،خدای جنگ،بازی می کنید.این بازی مانند بخش های قبلی مبتنی بر مبارزه است و مبارز اولین اسلحه را همان ابتدا به دست خواهد اورد اما اسلحه ثانویه بعدا و در حین بازی کسب خواهد شد.
در این بازی بازیکن باید در زمانی بسیار کوتاه و خیلی سریع و برای تکمیل اقدامات خود در جهت کنترل بخش های مختلف بازی وارد عمل شود تا بتواند دشمن قدرتمند خود را شکست دهد.
در این بازی تیغه هایی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید وآنها را در هوا پرتاب کنید علاوه بر این ۳نوع حمله جادویی و نیز گزینه ای برای افزایش قدرت در این بازی وجود دارد.
در بخش های دیگر بازی کراتوس به یک اسلحه جدید نیاز دارد.قدرت جادویی کراتوس به او این توانایی را خواهد داد که دشمنان خود را شکست دهد