Forest Jam

جدیدترین بازی با میوه ها را از دست ندهید.
میوه ها را جابجا کنید تا بتوانید ۳ یا چند نوع میوه مشابه را در کنار هم قرار دهید.
یک مجموعه از میوه ها را انتخاب کنید تا منفجر شوند و به این ترتیب شما ۱۰۰ ها سطح مختلف این بازی را تجربه کنید.
Abbie در این بازی مرباهای خوشمزه درست می کند .او دراین بازی بسیار عالی با شما همراه خواهد بود.
همین حالا این بازی را دانلود کنید و از بخش های جذاب آن لذت ببرید