THE HEALTH ACCELERATOR:

با برنامه شتاب دهنده سلامت ، شما می توانید شروع به ردیابی تمرینات و وعده های غذایی خود  کنید.  نتایج خود را اندازه گیری کنید و برای دستیابی به اهداف تناسب اندام خود تلاش کنید.

به همراه یک مربی شخصی می توانید تمام حرکات را  به درستی انجام دهید.

این نرم افزار را هم اکنون از سایت اندرویدکده دانلود کنید.