۲۰۴۸ Plus:

اگر از طرفداران این بازی مهیج و فکری و اعتیاد آور هستید باید به شما این مژده را بدهیم که نسخه پلاس این بازی نیز با عنوان Plus 2048 نیز معرفی شد که در آن با چالش های بیشتری نسبت به نسخه معمولی بازی روبرو هستیم.

اضافه کردن اعداد و رسیدن به  عدد ۲۰۴۸ ! و کسب بالاترین نمره.