Go To Town

این بازی به شما اجازه می دهد در شهری بزرگ بچرخید و از زیبایی های این شهر و همچنین ساحل قشنگ آن ،استادیوم فوتبال و باشگاه تناسب اندام موجود در شهر لذت ببرید.
در این بازی شما می توانید در شهر رانندگی کنید و به شهرهای کوچکتر بروید و خانه های زیبای آن را مشاهده کنید.همچنین می توانید سوار موتور شوید و در سطح شهر بچرخید و از زیبایی های این شهر بزرگ لذت ببرید.

 

دانلود Go To Town بازی گردش در شهر اندروید