Air Battle War Plane 3D
این بازی یک مبارزه رزمی هوایی است که در یک جزیره مخفی که در آن برخی تشعشات هسته ای کشف شده رخ می دهد .
شما می توانید با استفاده از سلاح های متعدد و مجموعه عظیمی از گلوله های مختلف در درون جت هوایی خود از کشور خود دفاع کنید.

مجوز پرواز شما صادر شده،آماده شروع شوید.شما باید در میان تعداد زیادی موشک و مسلسل و فلزات پیچیده ی دیگر ،هواپیما خود را به پرواز در آورید.
یک محیط جنگی ۳بعدی و همچنین ۳نوع مختلف اسلحه شامل مسلسل،بمب و موشک را در این بازی تجربه خواهید کرد. همچنین شما در این بازی با دشمنانی دارای جت هواپیما های حرفه ای و نیزتوپ های ضد هوایی روبه رو خواهید شد .

 

 

دانلود 3D Air Battle War Planes  بازی سه بعدی جنگ هوایی هواپیماها