پازل دایناسور و دختر مدرسه  

یک بازی پازل در مورد دختران مدرسه که توسط دایناسورها مورد حمله قرار گرفته اند و خورده می شوند

اگر دوست دارید این بازی پازل را انجام دهید سعی کنید از بازی های پازل دایناسور های دیگر ما استفاده کنید. و نهایت لذت را ببرید.