با توجه به پیشرفت علم و فناوری دیگر نیازی نیست در خانه بمانید و تلویزیون تماشا کنید.

نرم افزار Lenz خدماتی را برای شما فراهم کرده که می توانید به راحتی و به صورت زنده تلویزیون ببینید.زمانTV و VOD را از طریق اینرتت به گوشی ها و گیرنده های دیجیتالی تغییر داد.
با استفاده از این نرم افزار شما می توانید به آسانی به خدمات بسیار سرگرم کننده دیجیتالی دسترسی داشته باشید و می توانید چه در محل کار و چه درمترو و چه در خیابان برنامه و ویدیوی مورد علاقه خود را ببینید.
نرم افزار Lenz یک تلوزیون زنده است و همچنین متناسب با تمام گروه های سنی و تمام سلیقه هاست