با نرم افزار عکاسی Rollify، شما می توانید تا ۳۶ عکس کولاژ کنید ، و هم چنین افزودن شرح به هر عکس، به اشتراک گذاری آن از طریق شبکه های اجتماعی و یا ذخیره آن در کتابخانه عکس خود .