سیستم اعلان سامسونگ سرویسی مورد نیاز برای برنامه‌های سامسونگ (ChatOn، Samsung Apps، AllsharePlay، Samsung Wallet) روی دستگاه‌های سامسونگ است.

اگر شما  سرویس سامسونگ را حذف کنید،  ممکن است پیام های اطلاع رسانی جدیدی دریافت نکنید.