پادشاه جاده در ” شبیه ساز کامیون سنگین”

 Heavy Truck Simulator  یک بازی شبیه سازی رانندگی با ماشین های سنگین در جاده است.در این بازی اندرویدی در مکانهای مختلف و جاده های متنوع در کشور برزیل با کامیونها و ماشینهای سنگین رانندگی کنید.در این بازی اندرویدی به انواع کامیونها از قدیم تا جدید دسترسی دارید با آنها در جاده های مختلف خاکی و… رانندگی کنید و از رانندگی با کامیون لذت ببرید.

امکانات:

– مکان زیبا برزیلی

 – بسیاری از کامیون، از قدیمی به جدید ترین آنهایی که! (کامیون های بیشتر  در به روز رسانی بعدی آمده است)

– گرافیک عالی.

– جاده های خاکی واقعی تر و سرگرم کننده 

– بسیاری از تریلر و شغل (تریلر بیشتر خواهد شد در به روز رسانی بعدی اضافه شده است).

-رانندگی با کامیون در شب و روز

– بسیاری از شهرستانها بر اساس مکان های برزیل؛

– ایستگاه های سوخت؛

– شما می توانید کیفیت گرافیکی متناسب با نیاز خود را تغییر دهید.

– روشن / خاموش موتور؛

– سیستم بلیت ترافیک (دام سرعت)؛

 -GPS

دانلود Heavy Truck Simulator v1.976 بازی شبیه ساز کامیون سنگین اندروید