در اینجا شما  مزه واقعی فصل جدید کریکت کاملا جدید با کارت های نمره مناسب و بازیکنان جدید را تجربه می کنید.

شما می توانید مسابقات خود را انتخاب کنید

تمام انیمیشن ها بر اساس کریکت واقعی است و شما می توانید زمان بندی خالص بازیکن را ببینید چرا که شما باید از طریق تمام مراحل از بازی با توپ را مانند آماده شدن برای شات بروید، 

فصل کریکت ۲۰۱۷ رایگان برای دانلود دستگاه های خود دارای گرافیک شگفت انگیز است.