انجام ویرایش عکس مانند یک هنرمند واقعی، بازی با جلوه های رنگی و اکتشاف جهان از سحر و جادو، در حال حاضر به صورت رایگان ارایه شده است.

یک نرم افزار ویرایش تصویر حرفه ای است که به شما کمک خواهد تغییر رنگ در تصویر با سهولت انجام دهید.

recolor تصویر در چند مرحله ساده، تاکید بر بخش هایی از عکس های خود را که می خواهید، ایجاد هنر کنید.

✍ عکس نرم افزار ویرایشگر برای تغییر رنگ از تصاویر!

✍ اضافه کردن جلوه به عکس با سهولت و دقت!

✍ بعکس از گالری انتخاب کنید و یا عکس جدید بگیرید.!

✍ ایجاد یک “عکاسی سیاه و سفید”!

✍ در بخشی از تصویر که می خواهید اعمال جلوه های ویژه داشته یاشد!

✍ بسیاری از تفاوت های ظریف بر روی صفحه!

✍ در نکات دقیق وظریف شما می خواهید به نظر می رسد در آثار هنری خود را کلیک کنید!

 ✍ آسان و دقیق!

 ✍ فورا از این عکس مونتاژ ساز در فیس بوک، توییتر، نمایشاینستاگرام به اشتراک بگذارید!