شرح مرگ اعتصاب چند نفره FPS

اعتصاب مرگ چند نفره FPS مبارزه آنلاین شما می توانید تیم خودرا را ایجاد کنید و با دوستانتان بازی کنید.

گرافیک با کیفیت بالا.

۳ حالت جوی استیک

 ۹ سلاح شما می توانید آنها را با هم استفاده کنید.

-کنترل راحت  هموار بر روی هر دستگاه

۷ نقشه های جدید به بازی.

صدای منحصر به فرد عمل اثر / شخصیت برای هر سلاح.

دانلود Death Strike Multiplayer FPS بازی اعتصاب مرگ چند نفره FPS اندروید