راننده اتوبوس شهر شبیه ساز ۳D است  کنترل وسیله نقلیه و رانندگی در خیابان های شهر را تجربه کنید.

امکانات:

ماموریت های حمل و نقل اتوبوس با نقشه های واقع گرایانه
راندن اتوبوس دو طبقه و اتوبوس مدرسه

انیمیشن اتوبوس  از جمله راه رفتن مردم، درب بسته / باز

دکمه با فرمان قدرت

سیستم ترافیک هوشمند برای تجربه واقعی رانندگی

گرافیک HD

دانلود City Bus Driver Simulator 3D بازی شبیه ساز رانندگی اتوبوس شهری اندروید