وارد جمع مبارزه گران خیابانی شوید. همه دشمنان را له کنید و سرور تمامی کونگ فو کاران شوید

امکانات عبارتند از:

# کونگ فو ویژه هنر: به دست کشیدن دشمنان با حمله گوناگون. لذت بردن از مبارزه

# کنترل مبارزه سیستم : این بسیار آسان برای کنترل بر روی دستگاه تلفن همراه خود .

# حرکت صاف و شدید! شما می توانید مشت زدن، لگد، هنر، اسلاید مبارزه در خیابان استفاده کنید،

# بیش از ۷۲ مرحله و سطح.

# رایگان

کونگ فو / فو یک واژه چینی با اشاره به هر مطالعه، یادگیری، و یا عمل که نیاز به صبر، انرژی، و زمان برای تکمیل، اغلب در غرب برای اشاره به هنرهای رزمی چینی است. در معنای اصلی خود ، کونگ فو می تواند به هر مهارت بدست آمده از طریق کار سخت و عمل،

دانلود Street Fighting Kung Fu Masterبازی استاد مبارزات خیابانی کونگ فو اندروید