خلاصه داستان:

جهان قلدر تاریک از حمله به پارلمان است. به عنوان شاهزاده انگلستان، سازمان یافته گروهی از شورشیان به مقاومت در برابر تخته تاریک، اما با موفقیت کمی. به عنوان یکی از  شخصیت شاهزاده خانم T همچنین به گروه های شورشی پیوست، برای خود یک دوست، اتمام قدرت اختصاص داد. و…………….

جنگجو بوکس بازی استراتژی: نگه دار، آف بسیار جذاب رزمی سبک مبارزه هنر مانند “بوکس”، “کاراته”، “تکواندو”، “سومو”، “مستی مشت”، “موی تای”، و خیلی بیشتر با یک ضربه ساده یک دکمه. پیروزی  نوک انگشتان شماست.

شروع سخت ترین مبارزه تا کنون! کشتن و یا کشته شدن!

دانلود Boxing KO-Fighting Warrior بازی جنگجو بوکس اندروید