ورود به بازی برای به دست آوردن قهرمان، سلاح، زره، لوازم جانبی.تکه تکه کردن انبوهی از دشمنان بی پایان در سفر انتقام جویانه خود.
استفاده از قدرت خود برای شکار هیولا و دشمنان در این داستان تراژدی گونه.نبرد افسانه ای آغاز می شود.

تسخیر

  • -بازی در حالت Devilian دوگانه برای قدرت و مهارت فوق العاده ای

سفارشی سازی

  •  جمع آوری و ارتقاء سلاح های ویرانگر –
  • پیشرفت و افزایش صنایع دستی نبرد خود 

نبرد

  • تبدیل شدن به قوی ترین به کمک متحدان خود
  • تحربه شیرین نبردهای تک به تک
  • وجود حملات خشمگین

دانلود Devilian v 1.1.4.47311  بازی دیولین اندروید