به تاریخ فرانسه خوش آمدید وقتی حمله انگلیسی ها در نبرد باور نکردنی که  طبل جنگ با سربازان نظام و سواره نظام کماندار خود که حاضر به مرگ در نبرد  یک عمل قهرمانانه برای پرچم خود بر علیه پاریس شده بود اتفاق می افتد.

مدت کوتاهی پس از حمله وایکینگ پاریس تحت محاصره انگلیسی ها قرار می گیرد.

در قلب نبرد افسانه ها در مورد پاریس دشمن به اندازه کافی بزرگ است.

نبرد دشمن افسانه ها در مورد پاریس یک بازی استراتژی که در آن شما باید پرچم را به تجمع سربازان و حمله به اهتراز درآورید.

دانلود Battle of legends Attack Paris  افسانه نبرد حمله پاریس اندروید