یا به بازی های فکر علاقه دارید؟
بازی هایی که برای طی کردن مراحل آن از هوش و تدبیر خود استفاده کنید
بازی فکری ۱۰۰ در دقیقا بازی ای است که شما برای هر مرحله آن باید وقت زیادی را صرف فکر کردن کنید

هدف بازی :
در هر مرحله شما در اتاقی گیر افتاده اید و از آن اتاق خارج شوید ولی خارج شدن از اتاق به همین راحتی نیست ،
مانند پازی معما را حل کنید و از اتاق خارج شوید

ویژگی ها :
معماهای جالب در بازی
گیم پلی خوب با گرافیم عالی
تمام مراحل بازی رایگان است