ایا شما سعی به رانندگی وسایل نقلیه مختلف کردید، اما هرگز قطار مترو هدایت نکرده اید؟

دوست دارید از طریق تونل های زیر زمینی از شهر به عنوان راننده قطار رانندگی کنید؟

دانلود نرم افزار شبیه ساز رانندگی مترو، در کابین خلبان و حرفه ای در یک تونل تاریک است.شتاب و ترمز برای کنترل قطار مثل یک راننده واقعی است

توقف در ایستگاه ها، مسافران پیاده می شوند دوباره رو به جلو حرکت می کنید. حمل مسافر و کشف خط جدید مترو. مسابقه در یک تونل تاریک، که در آن هیچ مانعی در مسیر  وجود ندارد.