شرح پنج شب در خانه خالی از سکنه ۳D

سخت ترین بازی پازل در انتظار شماست.

اتاق های مختلف، انواع درب های باز در آن وجود دارد. شما باید کلید پنهان، و یا اشیاء پنهان، تقسیم و یا ترکیب کنید  برای به دست آوردن اشیاء لازم را پیدا کنید تا بتوانید فرار کنید.

آیا با  پیدا کردن اشیاء پنهان، شما می توانید از این خانه وحشت فرار کنید؟ موفق باشید. تنها شانس برای زنده ماندن از بیمارستان با ارواح یک باتری است.

توجه: ما توصیه می کنیم  که بازی را  با هدست بازی کنید.

دانلودFive night at haunted house 3D  بازی ترسناک پنج شب در خانه خالی از سکنه سه بعدی اندروید

دانلودFive night at haunted house 3D  بازی ترسناک پنج شب در خانه خالی از سکنه سه بعدی اندروید