بی نهایت Arena یک بازی اکشن که در آن بازیکن کنترل یک گلادیاتور که برای فرار از درون یک سیاه چال است. به منظور انجام این کار، شما باید به صورت خاموش در برابر گلادیاتورهای دیگر با تشنگی برای خون، آزادی و شکوه و عظمت  بجنگید .

بازیکنان باید  حرکت شخصیت خود را آزادانه در اطراف هر صحنه و انتخاب کنند.

ا توجه به گرافیک دیدنی و جذاب آن، سیستم مبارزه با بسیار سرگرم کننده  است.