یک راننده حرفه ای پلیس شوید و دزدان را تعقیب کنید و دستگیر کنید ،
در این رقابت شما برنده میشوید یا دزدان؟
با تمرین و تکرار راننده شایسته ای برای اداره پلیس شهر شوید و مراحل بالاتر بروید
بازی هیجان انگیز و بسیار جذاب در سبک ماشین سواری
از جمله نقاط مثبت بازی :
گرافیک خوب
بیست مرحله جذاب

 

این بازی در گوشی های زیر تست شده است:

Samsung Galaxy S2 –
Samsung Galaxy S3 –
Samsung Galaxy S4 –
Samsung Galaxy S5 –
Samsung Galaxy Note 8.0 –
Nexus 4 –
Nexus July 2012 –
Meizu MX 4 –
JXD S7300-