Moto Rush  یک بازی مسابقه موتورسواری است که بازیکنان آن یک چوب بیسبال همراه خود دارند! یعنی شما در مسیر رقابت با دیگران باید مراقب ضربه های آنان باشید و به آنان نیز میتوانید با چوب بیسبال ضربه بزنید و واقعا شبیه یه حمله ی خیابانی است . چهار مرحله متفاوت در بازی وجود دارد و در تمامی مراحل شما نفر آخر مسابقه هستید که شروع می کنید و باید یکی پس از دیگری بقیه را کنار بگذارید و نفر اول شوید.

مسیرهای بدون مشکل و بدون تصادف با دیگر رقبا را انتخاب کنید تا سریعتر به رتبه اول برسید٬ در مسیر مسابقه کپسول های نیترو وجود دارد که اگر آنها را کسب کنید سرعت بیشتری خواهید گرفت . همچنان یادمان نرفته است که همه یک چوب بیسبال برای ضربه زدن به دیگران به همراه دارند. گارد خود را زمانی که از کنار آنها حرکت می کنید حفظ کنید.

Moto Rush یک بازی شبیه بازی Road Rush است که هیجان بسیاز زیادی دارد. هرچند گرافیک این بازی خیلی فوق العاده نیست اما نمی توانید جذابیت آن را انکار کنید.