همانطور که شاهد هستید فیل ها حیوانات آرامی هستند که زیاد خشن نیستند، ولی امروز استودیوی بازی ساز Tapinator, Inc چهره متفاوتی از یک فیل خشن را به نمایش گذاشته است. کنترل فیل به شما سپرده شده که باید به داخل شهر بروید و موجب ترس وحشت مردم شوید. دسترسی هر کاری در اختیارتان قرار گرفته که به عنوان مثال میتوان حمله به موجودات و همچنین نابودی ماشین ها اشاره کرد. فیل بسیار خشمگین می باشد و کارهای بیشتری از دست او بر می آید که شما هم تا حد ممکن باید به او کمک کنید که شهر را طبق خواسته های خود کند. در برخی از مناطق ممکن است که یک خطر بزرگ تهدیدیتان کند پس باید خیلی مراقب اطراف خود باشید و دست به هر کاری نزنید. محیط در نظر گرفته شده برای بازی فوق العاده می باشد و به کار گیری انیمیشن های متفاوت توانسته گیم پلی بی نظیری را به بازی ببخشد. در نهایت باید گفت که تنها یک فیل برای استفاده در دسترس نیست و شما میتوانید فیل های متعدد را مورد استفاده قرار دهید.