تبدیل به یکی از فراعنه مصر شوید و برای باز پس گیری سرزمین خود با شیاطین به مبارزه بپردازید. Empires of Sand TD ترکیبی از بازی های مدیریتی , برج های دفاعی و استراتژی میباشد و در عین حال گامی به سمت جلو در تمامی این سبک ها به شمار خواهد رفت. از پایگاه خود در برابر ارتش شیاطین محافظت کرده و سپس با ارسال نیرو های خود کار آنان را یکسره کنید.

با پیشروی در بازی باید از پایگاه اصلی خود محافظت کرده و آن را مدیریت کنید. برج های جدید بسازید , از اوسریس خدای مصریان پاداش دریافت کنید , با تحقیق و پژوهش سربازان خود و مهارت های آنان را ارتقاء دهید تا بتوانید سرزمین از دست رفته خود را با پس گیرید.

۴ نوع حالت مختلف بازی:

– مدیریت امپراطوری: منابع خود را کنترل کرده و به توسعه سرزمین و ارتش خود بپردازید.

– حالت PVP: با بازیکنان دیگر در سراسر جهان به نبرد پرداخته تا بتوانید به بزرگترین فرعون در بازی تبدیل شوید.

– حالت کمپین: از سرزمین مصر در برابر نیرو های شیطانی محافظت کنید (سبک برج های دفاعی)

– دفاع از پایگاه: پایگاه خود را ساخته و آن را به صورت صحیح مدیریت کنید هم چنین باید برای دفاع از منابع خود برج های دفاعی خود را افزایش دهید.

برخی از نقد ها در رابطه با بازی:

– حالت دفاع برج بسیار عالی کار شده و حالت کمپین به معنای واقعی کلمه بزرگ است – apppicker.com

– امپراطوری صحرا بازی سرگرم کننده در سبک برج های دفاعی میباشد – gameru.com

– گرافیک رنگارنگ و اضافات جالب, قطعا ارزش یکبار امتحان کردن را دارد – e-rapidgames.com

– سراسر هیجان و ماجراجویی همراه با گرفیکی با وضوح بالا که در طراحی آن از سبک رئالیسم و کارتونی به صورت دقیق استفاده شده است – indiegamemag.com