اگر من به شما بگویم بیشتر اوقات چه غذایی میخورید, چه جوابی میدهید؟ همبرگر؟ ذرت؟ سازندگان بازی %۹۴ نیز به دنبال این جواب ها هستند. به یاد داشته باشید که برای گذر از هر مرحله این بازی زیبا و فکری باید ۹۴ درصد از جواب ها را پیدا کنید آیا آماده هستید؟

عنوان %۹۴ توسط استودیو SCIMOB ساخته شده و تاکنون امتیاز بالای ۴٫۵ از ۵٫۰ و بیش از ۱۰ میلیون بار دانلود را تجربه نموده است. از دیگر ساخته های این استودیو میتوان به ۹۴ ثانیه و ۹۴ درجه اشاره کرد که از محبوبیت بالایی میان بازیبازان برخوردار هستند.

نمونه هایی از سوالات در بازی %۹۴:

– اولین کاری که در صبح انجام میدهید؟

– اغلب اوقات چه کاری را انجام نمی دهید؟

– چه حیواناتی از تخم بیرون می آیند؟

– چه کارهایی را اغلب خارج از دستور انجام میدهید؟

با دریافت عنوان زیبا %۹۴ میتوانید به کشف صدها سوال بر اساس کلمات , عبارات و تصاویر بپردازید.