داستان بازی سلسله اردک در مورد خانواده رابرتسون میباشد. خانواده ای که از زلزله اخیر جان سالم به در برده و در حال حاضر برای زنده ماندن خود باید شروع به ساختن خانه و جمع آوری غذا کند. با پیشروی در بازی و انجام ماموریت های پر ماجرا میتوانید مزرعه کوچک خود را گسترش داده و ثروتمند شوید تا بتوانید به شهرت و هدفی که میخواهید برسید.

هدف اصلی پول در آوردن شما اردک ها هستند. با احداث کارخانه باید اردک های موجود در بازی را با انواع و اقسام روش ها شکار و یا جمع آوری کرده و با فروختن آنها پول بدست آورید. و با جمع آوری آنها ثروتمند و میلیاردر شوید.