بازی زیبای Falling Ball 2.1.0

 

امروز در آندرویدکده یک بازی برای طرفداران بازی هایی که با شتاب سنج کنترل می شوند آماده کرده ایم. Falling Ball نام بازی کم حجم و در عین حال بسیار زیباست که شما در آن باید با حسگر حرکتی گوشی خود آدمک بازی را کنترل کنید و از دست دایره های سیاه فرار کنید و البته چتر های نجات یک سپر امنیتی برای شما ایجاد می کنید. پس هم اکنون مشغول بازی شوید و رکوردتان را به ثبت برسانید.