شلیک واقعی با 3DWeapons 2.1

 

۳D Weapons  نام بازی بسیار جالبی است که شما به وسیله آن میتوانید تعداد زیادی از اسلحه های موجود در بازی را انتخاب کنید و دوربین گوشی را به سمت دوستان خود گرفته و شلیک کنید و توسط شتاب سنج آن را کنترل کنید به علاوه میتوانید اطلاعات خود را نسبت به اسلحه های موجود افزایش دهید چون  نام و مشخصات کامل و حتی فیلم های واقعی از اسلحه ها در توضیحات هر اسلحه وجود دارد. 

 

شلیک واقعی با 3DWeapons 2.1