عکس گرفتن از صفحه گوشی با No Root Screenshot It v3.4

ScreenshotIt نرم افزاری است که با آن به راحتی میتوانید از صفحه نمایش گوشی خود عکس بگیرید برای این کار دو راه دارید میتوانید  take screen shot  را انتخاب کنید و به سرعت به صفحه ای بروید که میخواهید از آن عکس بگیرید نرم افزار خود به خود بعد از ۵ ثانیه از صفحه شما عکس میگیرد راه دیگر استفاده از shake to screen است که هر وقت گوشی را تکان بدهید نرم افزار شروع به عکس انداختن میکند.