داستان بازی در مورد دو سازمان شیطانی است که برای رسیدن به اهداف نامعلوم خود جهان را به سوی جنگی ویرانگر میکشانند. حال این وظیفه شماست که در نقش یک ناجی قرار بگیرید و با متحدان خود به مبارزه با نیروهای دشمن بپردازید.

بازی Fusion War عنوانی با داستان درگیر کننده است که با داشتن صحنه های سینماتیک زیبا و گرافیک فوق العاده شما را متعجب خواهد کرد. گیم پلی بازی در سبک تیراندازی اول شخص میباشد. هم چنین بازی دارای دو حالت داستانی و آنلاین بوده که با پیشروی در بازی مراحل و رقبا قدرتمند تری در برابرتان حاضر میشوند و شرط پیروزی در مقابل آنها استفاده درست از سلاح ها و مهارت های خود در بازی است.

به یاد داشته باشید که شما سربازی کارکشته بوده و هدفتان پیروزی در جنگ و بازگشت آرامش به جهان است.