The darkest woods

در بین درختان و در جنگلی تاریک بیدار می شوید. سردرد شدیدی دارید و هوا سرد است. چشمتان به کیفی در روی چمن هوا می افتد، آن را بر می دارید اما خالی است. احساس می کنید که این یک کابوس است، اما اشتباه می کنید، شما بیدارید و خواب نیستید.

شما باید در این بازی سعی کنید که از جنگل عمیق و ترسناک زنده بیرون بیایید. خانه متروکه را بگردید و راز های و معما هایی که در آن پیدا شده را پیدا کنید. شما در این جنگل تاریک بیدار شده اید و نمی دانید که چطور به اینجا رسیدید. هیچ چیز مفید و کارآمدی همراه خود ندارید، اما یک خانه قدیمی در همین نزدیکی ها قرار دارد. شما سعی می کنید که از ساکنان آن درخواست کمک کنید. البته شاید این کار فکر خوبی نباشد. در اتاق های مختلف این ساختمان تاریک حرکت کنید. به دنبال چیز های مفیدی بگردید که در انجام کار ها به شما کمک می کنند. کار های خود را با فکر و دقت انجام دهید.

آیا آن بازی های ترسناک قدیمی را به یاد دارید؟ آن ماموریت های وحشتناک؟ این بازی سرشار از آنها است. امروزه هر کسی می خواهد بازی های با گرافیک بفروشد که نیازمند پول بسیاری است. اما ما می خواهیم که برای شما یک داستانی ارائه کنیم. داستانی که بتوانید آن را بدون گرافیک های بالا و پول های زیاد، آن را حس کنید. می خواهیم شما را به یک بازی ببریم که پر از هیجان و جذابیت است. امیدواریم که این بازی را دوست داشته باشید تا ما به فکر ساخت نسخه دوم آن بیفتیم….

یک گلوله می تواند شما را نجات دهید یا زندانی کند، بنابراین به درستی از آن استفاده کنید. همیشه بازی را ذخیره کنید زیرا ذخیره خودکار وجود ندارد. ممکن است حرکت های شما به بن بست بخورد. شما می توانید با استفاده از صندوق، برخی پاسخ ها را بیابید.

ویژگی های اصلی بازی:

– گرافیک زیبا

– داستان جذاب

– جو ترسناک

– چند پایان ممکن و مختلف