Cookie Star 2

شیرینی ستاره ای ۲، یک بازی جدیدی فکری است که برای شما ارائه شده است. آبنبات های جدید، شیرینی های جدید و ترکیبات زیبا تر و ستاره ای و حالت های چالش بر انگیز بازی که پر از هیجان هستند!

آبنبات ها، شیرینی ها و دیگر تنقلات را عوض کنید. سه یا چند عدد از یک نوع را پیدا کنید تا آنها را منفجر نموده و امتیاز دریافت کنید. توانایی ها و قدرت های جادویی مشاهده خود را نشان دهید و در دنیای شیرینی ها سفر کنید. شیرینی های مختلف را ترکیب کنید تا طولانی ترین ردیف های ممکن را بدست آورید. خانه های یخ زده را با شیرینی ها باز کرده و بر دیگر سختی ها غلبه کنید. انواع پاداش ها را جمع کرده و به سرعت از آنها استفاده کنید تا مراحل را به پایان رسانده و رکورد بزنید.

حالت های جدید بازی عبارتند از:

– شیرینی آرکید – بطری ها و آبنبات ها را تعویض کنید تا آب میوه بنفش رنگ را آزاد کرده و بهشت بادکنک را نجات دهید!

– بادکنک کلاسیک – آبنبات های هم شکل را پیدا کنید تا یخ را خرج کرده و خرس های آبنباتی را رها کنید

– عسل – شیرینی را کنار عسل قرار دهید تا خرس های آبنباتی زندانی شده را نجات دهید

ویژگی های اصلی بازی:

– بیش از ۲۵۹ مرحله جذاب و دیدنی

– قدرتی های فوق العاده ای بسازید و آنها را برای پاک کردن صفحه استفاده کنید

– حالت های جدید بازی شامل موارد زیر هستند:

شیرینی آرکید، بادکنک کلاسیک، عسل

– ترکیبات جدید فوق العاده و شیرینی های جدید

– ۴ شیرینی هم شکل را در یک مربع پیدا کنید تا یک ستاره ماهی سوئدی تشکیل دهید

– ۷ شیرینی هم شکل را پیدا کرده تا ستاره آبنباتی رنگارنگ فوق العاده ای را شکل دهید

– محیط های جدید زیبا را تجربه کرده و با جذاب ترین شخصیت ها روبرو شوید