Barcode Generator نرم افزار رایگان ساخت بارکد و کد های QR برای سیستم عامل اندروید میباشد . نوعی نمایش تصویری اطلاعات بر روی سطوح است که اطلاعات آن را مییتوان توسط ماشین باز خوانی کرد . بارکد های اولیه اطلاعات را در قالب عرض و فاصله خطوط موازی چاپ شده ذخیره می کردند و به صورت یک دسته از خطوط مستقیم موازی دیده می شدند اما امروزه بارکد ها ممکن است بسته به نوع به شکل دو بعدی ، یک دسته نقطه ، یک دسته دایره هم مرکز و یا به صورت مخفی شده در تصاویر نیز ظاهر شوند . کد های QR هم که امروزه محبوبیت بالایی دارند در یک مربع ساخته شده و اطلاعات مختلف همچون آدرس سایت و شماره تلفن و توضیحات و غیره را به مخاطب ارائه میدهند .

ویژگی های اصلی نرم افزار Barcode Generator :

– سازنده QR code (Denso Barcode, QRCode, Quick Response Code, JIS X 0510, ISO/IEC18004)
– ساخت DataMatrix (ECC200, Data Matrix)
– ساخت Aztec Code (ECC200, Data Matrix)
– ساخت Aztec Code (ANSI/AIM BC13 ITS/97/002)

– ساخت Code 39 (ANSI/AIM Code 39, Uniform Symbology Specification Code 39, USS Code 39, USS 39, Code 3/9, Code 3 of 9, USD-3, LOGMARS, Alpha39, Code 39 Extended, Code 39 Full ASCII)
– ساخت Code 128 (ANSI/AIM 128, ANSI/AIM Code 128, USS Code 128, Uniform Symbology Specification Code 128, Code 128 Code Set A, Code 128 Code Set B, Code 128 Code Set C, Code 128A, Code 128B, Code 128C)
– ساخت EAN-8 (European Article Number 8, EAN-8 Supplement 5/Five-digit Add-On, EAN-8 Supplement 2/Two-digit Add-On, EAN-8+5, EAN-8+2, EAN8, EAN8+5, EAN13+2, UPC-8, GTIN-8, GS1-8, EAN/UCC-8)
– ساخت EAN-13 (European Article Number 13, EAN-13 Supplement 5/Five-digit Add-On, EAN-13 Supplement 2/Two-digit Add-On, EAN-13+5, EAN-13+2, EAN13, EAN13+5, EAN13+2, UPC-13, GTIN-13, GS1-13, EAN/UCC-13)
– ساخت UPC-A (Universal Product Code version A, UPC-A Supplement 5/Five-digit Add-On, UPC-A Supplement 2/Two-digit Add-On, UPC-A+5, UPC-A+2, UPC Code, UPC Symbol, GTIN-12, GS1-12, UCC-12)
– ساخت ITF (ANSI/AIM ITF 25, ANSI/AIM I-2/5, Uniform Symbology Specification ITF, USS ITF 2/5, ITF, I-2/5, 2 of 5 Interleaved, 2/5 Interleaved)
– ساخت Codabar (ABC Codabar, USD-4, NW-7, Code 2 of 7, Monarch, Code-27, Ames code, Rationalized Codabar, 2 of 7 Code, ANSI/AIM Codabar, Uniform Symbology Specification Codabar, USS Codabar)
– ساخت PDF 417 (Portable Data File 417)