بکشید تا “رئیس کشتار” شوید!

در بازی KillBoss 2 شما باید در میدان های نبردی که تا به حال مانند آن ها را حتی به خواب هم ندیده اید حاضر شوید و بجنگید و بجنگید تا دشمنان وحشی! خود را شکست دهید. دشمنان شما غول های بی شاخ و دم و حقه باز های قدری هستند که منتظر یک اشتباه می باشند تا شما را کام مرگ بکشانند.

شما می توانید سرباز خود را نیرومند تر کنید و با پیروزی در هر جنگ و جدالی قدرت بیشتری را کسب نمایید. غول بی شاخ و دم شما باید مدام ارتقا یابد تا در مراحل بالاتر و در رویارویی با دشمنان سرسخت تر تسلیم نشده و پیروز میدان شود.

کنترل این بازی بسیار ساده بوده و تقریبا می توان گفت که تمامی المان های بازی توسط دو کلید کنترل می شوند. اگر دنبال یک سرگرمی چند ساعته و کم حجم می گردید قطعا نباید KillBoss 2 را از دست بدهید.

ویژگی های اصلی بازی:

– کنترل ساده

– سبک متفاوت

– ارتقا سرباز یا غول

– سطح ها و مراحل مختلف