در بازی ترفی رم یک امپراطوری مستحکم را برای تجربه کردن عصر رم ایجاد کنید. شهر کوچک خود را به امپراطوری عظیمی تبدیل کنید و خود را در مقابل بازیکنان دیگر امتحان کنید. به روم کمک کنید تا رشدی دوباره به وسیله استراتژی های شما بیابد.
آیا میتوانید امپراطوری عظیمی را تشکیل دهید که بر همگان حکومت کند؟ با ساختن اتحاد های قوی به همراه دوستانان به این هدف میتوانید نزدیک تر شوید. یادتان باشد که قهرمانی قوی را پرورش دهید تا ارتشی قدرتمند را برای شما محیا کند.

ویژگی های این بازی :

– زبان های انگلیسی روسی آلمانی چینی هم اکنون در منوی ستینگ در دسترس هستند به زودی شاهد اضافه شدن زبان های اسپانیایی عربی ایتالیای و ترکی خواهیم بود .

– پرورش ارتشی برای جنگ با دشمنان و کسب افتخار از آنها

–  پرورش یک قهرمان و ارتقای آن برای شکوفا شدن مهارت هایش در فرماندهی ارتش

–  استفاده دیپلماسی برای ارتباط با متحدان

– همکاری با دوستان و ساخت حملات هماهنگ به دشمنان برای بدست آوردن پیروزی

–  یافتن علوم و تکنولوژی های جدید برای تقویت ارتش و کشور

– اشغال سرزمین های جدید برای وسعت بخشیدن به قلمرو

– صحبت با بازیکنان دیگر توسط چت درهر کجای دنیا. هم چنین میتوانید استراتژی های موفقی را با متحدانتان بسازید.